VÄLEN PARK

Vision Välen Park 2025

Nu inleder vi den gemensamma resan kring hur Välen Park ska utvecklas till ett attraktivt och levande kvarter med bostäder och idrott i samexistens. Vägen dit sker genom en bred dialog och en vision om en socialt hållbar bebyggelse. Framtidens Välen Park kan bli ett område där föreningsaktiva, verksamhetsidkare, boende och besökare samverkar och trivs tillsammans.

1


DIALOG

Vi ser vikten av att låta människor vara delaktiga i processen från start och vara med och utvärdera de skisser och förslag som presenteras under resans gång.

2


PLANPROCESS

Under 2018 genomförs en dialogprocess med bred förankring med syftet att lämna in en ansökan till byggnadsnämnden om planbesked för platsen.

3


FÖLJEFORSKNING

I dialogprocessen för Välen Park medverkar forskare från ett projekt som finansieras av Vinnova och drivs av Visual Arena i samarbete med bland andra Chalmers, forskningsinstitutet RISE, Skanska och White arkitekter.