AKTUELLT

Nu är planansökan inlämnad!

Efter 22 föreningsintervjuer, 3 kreativa workshops och en sista dialogträff har vi tolkat och sammanställt arbetet i en planansökan som skickats till Stadsbyggnadskontoret för beslut i byggnadsnämnden under hösten. Det har varit en omfattande process att förstå platsens förutsättningar och samtidigt lägga pusslet med inkomna idéer, synpunkter och önskemål för framtidens Välen Park. Vi vill tacka er alla som medverkat och bidragit med värdefulla inspel till arbetet. Särskilt tack alla föreningsrepresentanter liksom till Preera som fungerat som oberoende dialogledare och RStudio som tolkat samtalen och omvandlat dem till idéskiss och visionsbilder. Nu håller vi tummarna för ett positivt planbesked så att vi tillsammans kan fortsatta arbetet med ett levande, inkluderande framtida Välen Park

.