AKTUELLT

Planbesked för Välenområdet

Visualisering av Välen Park

Efter lång väntan hanterades den 17 mars 2020 vårt ärende ”Ansökan om planbesked för Välenområdet” i Göteborgs Stads Byggnadsnämnd.

Beslutet var positivt vilket innebär att vi kommer ett steg vidare i processen.  I beslutet anges planstart 2022, det betyder att detaljplaneprocessen kan startas 2022. Detaljplaneprocessen är den fas där idén utreds och prövas mer i detalj det vill säga om och hur det är genomförbart att utveckla Välen. Det är fortfarande en lång resa till målet och många frågor som behöver analyseras och ges svar. Men detta är ett viktigt steg på vägen för att skapa ett nytt Välenområde tillsammans.

Byggnadsnämndens handlingar finns att tillgå på Göteborgs stads hemsida, länk.