INTRESSEANMÄLAN

Var med och påverka

Skulle du vara intresserad av att delta i dialogaktiviteter ber vi dig anmäla ditt intresse i formuläret här bredvid. Vi ser gärna att du i så fall deltar vid alla tre tillfällen.
Under samtalen kommer fokus ligga på hur ytorna bäst kan användas för bostäder och föreningsliv i samexistens i framtiden. Samtalen kommer utgöra underlag för ansökan om planbesked.

Var?

Kulturhuset Frölunda, Valthornsgatan 13, Västra Frölunda (22 aug) samt Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda (11 sep och 2 okt)

När?

1. Onsdag 22 aug, kl 17-19, Frölunda Kulturhus
2. Tisdag 11 sep, kl 17-19, Järnbrotts Prästväg 2
3. Tisdag 2 okt, kl 17-19, Järnbrotts Prästväg 2

  Jag kan närvara vid alla tillfällen

  Samtycke för fotografering, videoupptagning och publicering av bilder

  Vid dialogaktiviteterna kan fotografering och videoupptagning komma att ske.

  Härmed ger jag mitt samtycke till att bilder på mig får sparas digitalt och publiceras enligt nedan:

  * Publiceras på Stena Fastigheters eller Skanskas externa och interna webbplatser
  * Publiceras i trycksaker i Stena Fastigheter och Skanskas namn
  * Sparas digitalt i Stena Fastigheters och Skanskas interna mediabanker

  Du kan när som helst höra av dig till oss och återkalla ditt medgivande,
  kontaktuppgifter hittar du här.