AKTUELLT

Förhandsvisning planansökan 11 april 2018

Tack alla ni som kom på dialogträffen inför inlämnandet av planansökan Välen Park! Syftet med träffen var att visa hur vi knådat den förra skissen och ge en förhandsvisning av hur planansökan ser ut. De skissförändringar som skett sedan sist var framför allt:

  • en mer uppbruten kvartersform för att det inte ska bli en barriär eller ett tvådelat område.
  • varierad höjd på bostäderna och tillägg av två punkthus i norr som bättre möter bebyggelsen i norr och erbjuder en annan utblick
  • möjligheten till en mindre skola i byggnaden som skulle ge området mer aktivitet dagtid och göra så att lokaler och i viss mån parkering kan användas både dag, kvällar o helger vilket gynnar ekonomin.
  • justering av p-husets placering och utformning som möjliggör funktioner för idrotten.

Under kvällen presenterades planansökans tre delar; Platsen idag, Processen för idéskissen och Idéskiss Välen Park. Representanter från kommunen och byggaktörerna var på plats tillsammans med skissande arkitekt som står bakom illustrationer och visionsbilder.

 

Vi tackar för de synpunkter, tankar, idéer som vi fick in från er deltagare under kvällen och tar det med oss i slutspurten inför inlämnandet av planansökan.