AKTUELLT

Individuella föreningssamtal genomförda

Under november-december 2018 har vi träffat föreningarna i Välen för enskilda samtal. De workshops och dialogträffar vi haft under hösten har varit av kreativ art medan dessa tillfällen ger möjlighet till en mer föreningsspecifik inriktning. Samtalen har framför allt handlat om föreningarnas enskilda behov och förutsättningar. Med dessa samtal vill vi i projektgruppen säkerställa att vi får med oss rätt saker i behovsbeskrivningen. Vidare har vi i mötena kunnat utvärdera dialogprocessen fram tills nu som underlag för framtida planering.

Vi tackar för er tid och det engagemang ni visar.