AKTUELLT

Del 3 i workshopserien

En regnig kväll i början av oktober samlades representanter från föreningar och verksamheter, närboende och projektrepresentanter återigen på Teknikhuset i Järnbrott för den tredje och sista delen i höstens workshopserie.

Workshopen inleddes med att deltagarna fick tycka till om det skissförslag som arkitekten uppdaterat med hjälp av deltagarnas tidigare input.

Efter att Carola Helltén från Idrotts- och föreningsförvaltningen presenterat förvaltningens tankar och ambitioner för framtidens Välen fick deltagarna samtala i mindre grupper kring samnyttjande av lokaler och ytor. Frågorna handlade bland annat om vilka funktioner som lämpar sig att samnyttja och inte, samt vad som krävs för att samnyttjande ska fungera – såväl föreningar emellan som med kringboende och besökare.

Nästa steg i processen inför planansökan är uppföljande samtal med respektive förening. Samtalen syftar dels till att följa upp frågor och informera om vad som händer nu, men också till att ytterligare förstå behoven inför planeringen av kommunala föreningslokaler.