AKTUELLT

En första workshop

Onsdagen 22 aug hölls en workshop på Frölunda Kulturhus med syftet att gemensamt måla upp en bild av framtidens Välen. Ett 30-tal föreningsrepresentanter, närboende, verksamma inom området och projektrepresentanter samtalade i mindre grupper kring hur det ska kännas att bo och vistas på Välen i framtiden. En av frågorna handlade om vad som känns viktigt att bevara, utveckla respektive avveckla. Grupperna fick också reflektera utifrån olika målgrupper; såsom boende, besökare, föreningsaktiva och enas kring tre värdeord/egenskaper som de ville skulle prägla framtidens Välen.

Utifrån samtalen kommer en första skiss att tas fram som blir utgångspunkt vid en kommande workshop i september.